ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΟΧΗΣ

Μονωτικά Υλικά

Μονώστε το κτίριο σας με τα πιο σύγχρονα υλικά!

Τα συγκεκριμένα προϊόντα διατίθενται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Μόνωση Στέγης

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μόνωση στέγης, έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε την καλύτερη δυνατή μόνωση για τη στέγη σας.

 • Πετροβάμβακας
 • Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)
 • Ορυκτοβάμβακας
Εξωτερική Θερμομόνωση

Θερμομονωτικά υλικά διαφόρων τύπων και διαστάσεων, για κάθε λύση θερμομόνωση και όχι μόνο. Για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

 • Πετροβάμβακας
 • Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)
 • Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη EPS
 • Πλαστικά Στηρίγματα – Βύσματα
 • Ινοπλισμένη κόλλα για Θερμομονωτικές Πλάκες
 • Υαλόπλεγμα
 • Αστάρι
 • Αδιάβροχος σοβάς σε μορφή πάστας
Μονωτικά Υλικά με την εγγύηση της «Ξυλοδομική»