Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων

Εξαεριστήρας άκρων στέγης Braas

1.25 /m ( με φπα)

Εξαεριστήρας άκρων στέγης SILVER

1.25 /m (με φπα)

Βάση ασφαλτικών κεραμιδιών με δίοδο κεραίας

51.00 (με ΦΠΑ)

Βάση για ολλανδικά κεραμίδια με δίοδο κεραίας

54.00 (με ΦΠΑ)

Βάση ασφαλτικών κεραμιδιών με εξαερισμό

55.00 (με ΦΠΑ)

Βάση για ολλανδικά κεραμίδια με εξαερισμό

58.00 (με ΦΠΑ)

Εξαερισμός UNI για όλους τους τύπους κεραμιδιών

77.90 (με ΦΠΑ)

Βάση ασφαλτικών κεραμιδιών με δίοδο για καλώδια και σωληνώσεις

81.00 (με ΦΠΑ)

Πολυβάση ROVIA για όλους τους τύπους κεραμιδιών, με δίοδο κεραίας

83.00 (με ΦΠΑ)

Βάση για ολλανδικά κεραμίδια με δίοδο για καλώδια και σωληνώσεις

84.00 (με ΦΠΑ)

Πολυβάση ROVIA για όλους τους τύπους κεραμιδιών, με εξαερισμό

87.00 (με ΦΠΑ)

Πολυβάση ROVIA για όλους τους τύπους κεραμιδιών, με δίοδο για καλώδια και σωληνώσεις

113.00 (με ΦΠΑ)